Begravelsesbyrå

BJØRNØR BEGRAVELSESBYRÅ

Bjørnør Begravelsesbyrå ble etablert av Eva og Kjell Petter Hestmo i 1985, som det første begravelsesbyrået i Osen. Kjell Petter som hadde stilt opp som vert på minnesamvær siden han var 16, så tydelig at det var et behov for et begravelsesbyrå i distriktet. Veiledning ved oppstart ble gitt delvis av sykehjemmet og delvis av Kjell Ivar Berger som på den tiden var prest i Bjørnør. Bjørnør var det gamle kommunenavnet på Osen, Roan og Stoksund, og navnet symboliserte fortsatt samarbeid mellom Osen og Roan. Eva og Kjell Petter drev byrået samtidig med gårdsdrift og forskjellige jobber i skolen. Byrået hadde om lag 40 begravelser i året. Eva overtok gradvis mer av driften ettersom Kjell Petter jobbet i skolen, han var også klokker fra 1985. I 1999 overtok nåværende driver, sønn av Eva og Kjell Petter, Hans Petter Hestmo byrået. Hans Petter har som tidligere ansatt hos foreldrene, og nå som selvstendig driver, over 30 års erfaring som begravelsesagent og vert.

ÅFJORD BEGRAVELSESBYRÅ

Åfjord begravelsesbyrå ble etablert i 1986 av Knut Gran i Åfjord. Gran drev samtidig Åfjord Gartneri. I likhet med Bjørnør Begravelsesbyrå inkluderes tilbud om minnesamvær og organisering av mat, i tillegg til tradisjonell håndtering av gravferd. Line Gran Hansen overtok byrået etter sin far i 2003. Hans Petter Hestmo kjøpte byrået og overtok driften i 2019, akkurat 20 år etter at han overtok Bjørnør Begravelsesbyrå. 

KONTAKT OSS

KontaktForm

RING OSS

+47 411-47-777

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram