Dødsfall

Ved dødsfall løses oppdraget på best mulig måte i samråd med de etterlatte

SORGSAMTALE

Vi tilbyr sorgsamtale hjemme hos pårørende, eller på institusjon/egnet lokale om det er ønskelig. Under sorgsamtalen avklares følgende behov; dødsannonse, syning, sanger, soloinnslag, blomster, kondolanseprotokoll, bilde, minnesamvær og i noen tilfeller bistand ved bestilling av gravminne/inskripsjon i eksisterende gravstein.

GRAVFERD

Gravferd er samlebetegnelsen for begravelse og bisettelse. Vi tilbyr våre tjenester ved gravferden uavhengig av tro og livssyn.
I følge gravferdsloven skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet.
Hvem skal ta hånd om gravferden, gravferdsloven § 9

GRAVFERDSTØNAD

Gravferdsstønaden blir behovsprøvd. Det kan gis opptil 24 734 kroner til å dekke faktiske og nødvendige utgifter til gravferden.
Når avdøde var over 18 år blir tillegget avkortet mot formue og tjenestepensjon som blir utbetalt til avdøde for måneden etter dødsfallet, samt forsikringsbeløp og lignende som blir utbetalt som følge av dødsfallet.
Når avdøde var under 18 år blir det gitt en uavkortet gravferdsstønad med opptil 24 734 kroner til dekning av utgifter til gravferden.
Det må søkes om stønad senest 6 måneder fra dato fra dødsfallet.
Vi er behjelpelig med å skaffe skjema, utfylling og innhenting av dokumentasjon.
Alle skjema kan finnes på nav.no.

TRANSPORTSTØNAD

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en egenandel på 2473 kroner) dekket til nærmeste naturlige gravplass i forhold til det stedet avdøde var bosatt.
heart-pulsebriefcasebus linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram