Bjørnør begravelsesbyrå AS

Personvernerklæring


Mål

Denne erklæringen gjelder for all behandling av personopplysninger som utføres av Bjørnør begravelsesbyrå AS og har som mål å informere brukeren om hvordan Bjørnør begravelsesbyrå AS utfører behandling av personopplysninger (inkludert detaljer om den typen personopplysninger som samles inn og formålet med behandlingen) og om brukerens rettigheter i forbindelse med personopplysningene sine.

Kontakt – Hvordan komme i kontakt

Ved spørsmål om personvernerklæringen, kan brukeren kontakte Bjørnør begravelsesbyrå AS på følgende måter:

 • Hovedkontorets adresse: Steinsdalsveien 917, 7740 Steinsdalen
 • Kontaktens telefonnummer er: +47 725 77777

Brukeren kan kommunisere direkte med Bjørnør begravelsesbyrå AS ved å skrive til en av de oppgitte adressene eller ved å sende en e-post til adressen: post@begravelsesbyraene.no I tillegg er informasjon om ansvarlig for behandling av personopplysninger oppført nedenfor:

 • Selskapsnavn: Bjørnør begravelsesbyrå AS
 • Juridisk identifikasjon: Bjørnør begravelsesbyrå AS
 • Adresse: Steinsdalsveien 917, 7740 Steinsdalen
 • E-post: post@begravelsesbyraene.no

Behandlingsidentifisering – Hvordan vi samler inn personopplysninger

I samsvar med gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger, mer spesifikt:

 • Forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet, datert 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer ved behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (heretter kalt «GDPR»),

Bjørnør begravelsesbyrå AS samler inn personopplysninger når brukeren:

 • (i). fullfører skjemaer på begravelsesbyraene.no (“Site”), app og/eller organisasjonens plattform
 • (ii). abonnerer på nyhetsbrev
 • (iii). svarer på en meningsmåling eller sender inn et skjema på nettet
 • (iv). sender inn et utfylt papirskjema
 • (v). sender en e-post eller kommuniserer per telefon, som deretter lastes inn i de tilknyttede skjemaene

Innhentede personopplysninger - Hvilke personopplysninger vi samler inn

Bjørnør begravelsesbyrå AS samler inn informasjon når noen besøker nettstedet deres, bruker deres applikasjon og/eller plattformer, og hovedsakelig ved utfylling av deres registreringsskjemaer.

Følgende opplysninger samles inn: fullt navn og e-post.

Som regel når det bes om personopplysninger for å bruke en tjeneste eller få tilgang til diverse innhold, vil det ikke være obligatorisk å oppgi dette, med unntak av tilfeller der det spesifikt angis at det er opplysninger som kreves for å kunne tilby tjenesten. I dette tilfellet står brukeren fritt til å velge å la være å registrere seg og/eller å la være å inngå en tjenesteavtale.

Brukeren erklærer og garanterer at all informasjon som oppgis er korrekt og nøyaktig og forplikter seg til å holde informasjonen oppdatert. Endringer kan sendes inn til personvernombudet eller til adressen som er oppgitt i punkt 2 nedenfor.

På samme måte erkjenner brukeren at opplysninger som kreves av Bjørnør begravelsesbyrå AS er nødvendige, hensiktsmessige og forholdsmessige for å oppfylle formålene uttrykt i punkt 5 nedenfor, som ellers ville være umulig å oppfylle hvis ikke disse opplysningene ble gitt.

Eventuelt falske eller uriktige utsagn som oppstår som følge av informasjon og opplysninger som er gitt, samt eventuelle skader som slik informasjon kan forårsake, vil være brukerens ansvar.

Formål - Hva vi bruker personopplysninger til

Personopplysninger som er forespurt av brukeren, skal brukes til følgende formål:

 • Når man inngår avtale om tjenester som tilbys gjennom nettstedet, for å opprette og opprettholde den kommersielle relasjonen og for å utføre aktiviteter og yte tjenester fra Bjørnør begravelsesbyrå AS (inkludert, men ikke begrenset til administrasjon, tilbud og forbedring av tjenestene).
 • Sende nyhetsbrev, samt kommersiell kommunikasjon, promoteringer og/eller annonser fra Bjørnør begravelsesbyrå AS, sporadisk eller periodisk. I så tilfelle kan e-postadressen som brukeren oppgir ved å fylle ut skjemaet på nettstedet brukes til å sende informasjon og oppdateringer om tjenester, samt nyheter om Bjørnør begravelsesbyrå AS (enten sporadisk eller periodisk), oppdateringer, informasjon om relaterte produkter eller tjenester, og liknende. Denne behandlingen er basert på vårt legitime interesse i å promotere våre produkter og tjenester.
 • Gjennomføre undersøkelser eller konkurranser
 • Tilpasse brukeropplevelsen og øke vår evne til å imøtekomme brukerens behov.
 • Forbedre nettstedet og tjenestetilbud fra Bjørnør begravelsesbyrå AS, basert på Bjørnør begravelsesbyrå AS sin legitime interesse for stadig forbedring av sine produkter og tjenester.
 • Behandle transaksjoner og overholde de juridiske forpliktelsene som Bjørnør begravelsesbyrå AS er underlagt, som for eksempel skatteforpliktelser. Opplysningene som behandles vil ikke bli brukt til noe annet eller uforenelig formål enn de som er nevnt ovenfor og som ga grunnlag for innsamlingen. Uten å avgrense det ovennevnte, bemerkes det at de registrerte opplysningene kan brukes, i tillegg til de formålene som de var eksplisitt innsamlet for, til formål å generere statistikk, håndtering av hendelser eller markedsundersøkelser. Imidlertid, dersom personopplysninger behandles for et annet formål enn det som eksplisitt ble spesifisert ved innsamling av disse opplysningene, vil Bjørnør begravelsesbyrå AS utføre en kompatibilitetsanalyse i samsvar med gjeldende regelverk. Behandlingen vil kun bli godkjent dersom det opprinnelige formålet er kompatibelt med det nye formålet, eller det er tillatt i henhold til et uavhengig juridisk grunnlag. I disse tilfellene vil brukeren bli informert om endringer i formålet eller den juridiske begrunnelsen for behandlingen av brukerens opplysninger. Vi minner brukeren på at brukeren kan motsi sending av kommersiell kommunikasjon (avmelding) og stoppe mottak av e-post fra Bjørnør begravelsesbyrå AS, som vil avslutte så snart som mulig etter å ha mottatt slik kommunikasjon. For dette formålet kan brukeren sende en e-post til adressen som er angitt i punkt 2, et brev adressert til adressen som er angitt i punkt 2, eller følge avmeldingsinstruksjonene som er beskrevet i bunnen av hver e-post fra Bjørnør begravelsesbyrå AS.

Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi bruker informasjonen som vi samler inn om deg til følgende formål:

 • Støtte

Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noe annet formål, vil vi be deg om samtykke. Vi vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke og da kun til formålet du har gitt samtykke til, med mindre vi er lovpålagt å gjøre noe annet.

Vi vil beholde personlig informasjon hos oss i 24 måneder etter at brukerkontoene forblir inaktive, eller så lenge som er nødvendig for å kunne oppfylle formålene med innsamlingen slik det blir beskrevet i denne personvernerklæringen.

Samtykke

Ved å oppgi personopplysninger til Bjørnør begravelsesbyrå AS, erklærer brukeren å akseptere Bjørnør begravelsesbyrå AS sin behandling av disse opplysningene fullstendig og uten forbehold. Brukeren gir herved frivillig, uttrykkelig og informert samtykke til Bjørnør begravelsesbyrå AS om å bruke opplysninger som er samlet inn for de formålene som er angitt i punkt 5 ovenfor, samt at det blir inkludert i en Bjørnør begravelsesbyrå AS database.

Bjørnør begravelsesbyrå AS utfører behandling av brukerens opplysninger som er legitimert i: (a) bestilling av Bjørnør begravelsesbyrå AS sine tjenester, i samsvar med vilkårene som er tilgjengelige for brukeren i slutten av forespørselsskjema for tjenester (før bestillingen gjennomføres) og som brukeren, etter å ha lest den, kan godta ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet, og (b) frivillig, informert og utvetydig samtykke fra brukeren, gjort etter å ha gjennomgått denne personvernerklæringen hvor Bjørnør begravelsesbyrå AS informerer om behandlingen som skal utføres med opplysningene dine, og hvis du godtar det, ved å krysse av boksen som er inkludert for dette formålet i forespørselsskjema for tjenester. Behandling av opplysninger som ikke dekkes av noen av de lovlige grunnlagene som er angitt ovenfor vil bli utført hvis Bjørnør begravelsesbyrå AS anser det nødvendig for å beskytte en legitim interesse, og bare hvis de ikke strider mot brukerens grunnleggende rettigheter og friheter.

Utløp - Hvor lenge opplysningene lagres

Opplysningene vil bli slettet eller arkivert når de ikke lenger er strengt nødvendige eller relevante for de formålene som er beskrevet i punkt 5 ovenfor. Spesielt vil personopplysninger bli oppbevart så lenge forretningsforholdet er aktivt (og i den grad brukeren ikke tidligere har bedt om sletting) og i perioden der forpliktelser, ansvarsfraskrivelser og/eller ansvar kan oppstå under forretningsforholdet eller for de tjenestene som er levert. Bjørnør begravelsesbyrå AS informerer om at de beholder de essensielle opplysningene som identifiserer opprinnelsen til personopplysningene som er lagret i løpet av kundens forhold til Bjørnør begravelsesbyrå AS og/eller tilbakekall av samtykke i henhold til informasjonen i punkt 5 i denne personvernerklæringen og/eller den tid som kreves i henhold til gjeldende lov.

Konfidensialitet / Oppdrag / Internasjonal overføring - Hvorvidt vi tilgjengeliggjør opplysninger for tredjeparter

Bjørnør begravelsesbyrå AS vil holde innsamlede personopplysninger konfidensielle og vil ikke bruke disse til formål som ikke er angitt i punkt 5 i denne policyen. Bjørnør begravelsesbyrå AS krever at ansatte og tredjeparter som leverer tjenester som har tilgang til innholdet i databasen for personopplysninger signerer avtaler for konfidensialitet og behandling av personopplysninger (eller inkluderer slike forpliktelser i serviceavtalene som signeres med slike leverandører, slik det er angitt i neste punkt). Personopplysninger som samles inn av Bjørnør begravelsesbyrå AS vil ikke bli solgt, byttet, overført og/eller kommunisert til noen tredjepart utenfor Bjørnør begravelsesbyrå AS uten brukerens samtykke, med unntak av lovpålagt plikt og/eller for å levere tjenestene til brukeren. Et unntak fra dette er visse ansatte og tjenesteleverandører som gjør det mulig for Bjørnør begravelsesbyrå AS å drifte nettstedet, oppfylle formålene som er angitt i punkt 5 og/eller levere tjenester til brukeren, som har antatt forpliktelsen til å opprettholde konfidensialiteten rundt de oppgitte opplysningene og forplikte seg til å overholde gjeldende regler om beskyttelse av personopplysninger ved starten av engasjementet. Avtalene med tjenesteleverandørene spesifiserer mål, omfang, innhold, varighet, art og formål med behandling av personopplysninger, typen personopplysninger, typen opplysningereiere og forpliktelsene og ansvarsforholdene til Bjørnør begravelsesbyrå AS og engasjerte tredjeparter.

Spesielt: Bjørnør begravelsesbyrå AS kan dele oppgitte personopplysninger med kontrollerende selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper og/eller mellomledd som har tilknytning til Bjørnør begravelsesbyrå AS.

Bjørnør begravelsesbyrå AS kan dele visse personopplysninger som brukeren har oppgitt internt innen Bjørnør begravelsesbyrå AS, med spesifikke avdelinger, som administrasjon, markedsføring eller IT.

**- I visste tilfeller, overfører Bjørnør begravelsesbyrå AS personopplysninger basert på legitim interesse og de økonomiske og tekniske fordelene forbundet med bruk av spesialiserte leverandører. I denne sammenheng: - Maps. Bjørnør begravelsesbyrå AS bruker Google Maps for å integrere kart på nettstedet. Integrasjon til Google Maps lar Google samle inn brukerens IP-adresse. Brukeren kan se personvernreglene og andre juridiske aspekter ved nevnte selskap på følgende lenke: https://policies.google.com/privacy?hl=no. **


Til slutt må brukeren vite at Bjørnør begravelsesbyrå AS både kan og forbeholder seg retten til å offentliggjøre deres informasjon i følgende tilfeller: (a) hvis det kreves av en domstol eller administrativ myndighet; (b) hvis det er nødvendig for å utøve dine rettigheter i henhold til vilkårene og betingelsene til Bjørnør begravelsesbyrå AS og denne personvernerklæringen; (c) hvis det er nødvendig for å overholde loven; (d) når de oppgitte opplysningene kan være nyttige for beskyttelse av tredjeparters rettigheter; (e) når det er nyttig for å beskytte rettighetene, eiendom eller sikkerheten til Bjørnør begravelsesbyrå AS, dets kontrollerende selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, brukere eller allmenheten og (f) når det er gode grunner knyttet til offentlig sikkerhet, nasjonalt forsvar eller offentlig helse.

Sikkerhet - Hvordan vi sikrer opplysningene

Bjørnør begravelsesbyrå AS erklærer sin hensikt om å innføre de tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendige for å garantere sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til opplysningene i samsvar med bestemmelsene i RGPD for å unngå forfalskning, tap, konsultasjon eller uautorisert behandling.

Bjørnør begravelsesbyrå AS garanterer ikke absolutt personvern ved bruk av nettstedet, da det ikke kan utelukkes at uautoriserte tredjeparter har kunnskap om dette. Brukeren erkjenner at de eksisterende tekniske sikkerhetstiltakene ikke er uovervinnelige, og at det selv etter alle rimelige sikkerhetstiltak er mulig å oppleve manipulering, destruksjon og / eller tap av informasjon. Hvis det oppdages et sikkerhetsbrudd og dette innebærer en betydelig risiko for eier av opplysningene, vil en slik hendelse bli meldt uten opphold til den aktuelle kontrollmyndighet, sammen med korrigerende og feilrettende tiltak som er implementert og / eller skal implementeres.

Bjørnør begravelsesbyrå AS er ikke ansvarlig for tap eller sletting av opplysninger fra brukere. På samme måte tar ikke Bjørnør begravelsesbyrå AS ansvar for eventuelle skader som skyldes datavirus.

Til slutt må brukeren også gjøre tiltak for å beskytte sin informasjon. Bjørnør begravelsesbyrå AS insister på at du tar alle forholdsregler for å beskytte dine personlige opplysninger mens du er på internett. Du anbefales som et minimum å endre passordet ditt periodisk, ved å bruke en kombinasjon av bokstaver og tall, og forsikre deg om at du bruker en sikker nettleser.

Rettighetene til eier av opplysninger og prosedyrer for å svare på rettighetsutøvelse

Brukeren som eier opplysningene kan når som helst benytte seg av sine rettigheter for tilgang, retting, sletting, motsigelse, begrensning av behandling, portabilitet, konfidensialitet og sletting med hensyn til sine personopplysninger i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 og følgende i RGPD, der det er hensiktsmessig. Brukeren selv kan benytte seg av sine rettigheter via e-post adressert til post@begravelsesbyraene.no, eller ved hjelp av noen av de metodene som er angitt i de relevante regelverk nevnt ovenfor. Bjørnør begravelsesbyrå AS kan be om opplysninger som kreves for å bekrefte identiteten til eieren av opplysningene.

Visse opplysninger vil ikke bli slettet når det kan forårsake skade på legitime rettigheter eller interesser til tredjeparter, eller når det er et lovbestemt plikt å ivareta opplysninger.

Opplæring

Bjørnør begravelsesbyrå AS sitt personale som har oppgaver som innebærer behandling av personopplysninger blir lært opp for å sikre bedre personvernbeskyttelse og ivareta rettighetene til eiere av opplysninger.

Lenker til tredjeparter - Nettstedet vårt kan inneholde lenker til andre nettsteder

Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, med eller uten reklameinnhold, hvis personvernerklæringer ikke er tilknyttet Bjørnør begravelsesbyrå AS. De lenkede nettstedene er ikke tilknyttet Bjørnør begravelsesbyrå AS og deres eksistens innebærer ikke at det er noen antydning, invitasjon eller anbefaling å besøke destinasjonsstedene eller noen form for lenke eller forbindelse mellom Bjørnør begravelsesbyrå AS og slike steder. Bjørnør begravelsesbyrå AS er ikke ansvarlig for innholdet, bruken og aktivitetene til disse lenkede nettstedene, eller for skader, enten nåværende eller fremtidige, materielle, etiske eller moralske, direkte eller indirekte, som brukere har lidd av informasjonen som finnes på slike steder eller av forhold som brukere kan etablere med tredjeparter hvis tjenester er publisert på nettstedet. Utover det ovennevnte, vil enhver tilbakemelding om disse lenkede nettstedene være nyttig for Bjørnør begravelsesbyrå AS for å forbedre tjenestene og/eller sikre integriteten til nettstedet. Bjørnør begravelsesbyrå AS forplikter seg til å gjøre alt som er mulig for å forhindre eksistensen av lenker til nettsteder med ulovlig innhold på sitt nettsted.

Informasjonskapsler - Vår bruk av informasjonskapsler

Når brukeren går inn på nettstedet, kan Bjørnør begravelsesbyrå AS lagre noe informasjon på enheten deres i form av en "informasjonskapsel" eller lignende fil. Nettstedet kan bruke informasjonskapsler for å (a) spore annonsering, (b) samle opplysninger om nettstedstrafikk, og (c) forbedre brukeropplevelsen når man bruker nettstedet.

Brukeren bør vite at det ikke er nødvendig for brukeren å tillate bruk av informasjonskapsler sendt av nettstedet for å navigere nettstedet. Dette kan kun være nødvendig i forbindelse med visse tjenester. Brukeren kan slette informasjonskapsler fra harddisken på enheten sin og/eller forhindre tilgang til enheten enten via nettleseren eller ved å velge det aktuelle alternativet når det blir forespurt om muligheten for å bruke informasjonskapsler til disse formålene og i samsvar med cookieerklæringen til Bjørnør begravelsesbyrå AS.

Informasjonskapsler er informasjonsfiler som en webside eller leverandører av visse tjenester på nettstedet overfører til harddisken til brukerens enhet gjennom nettleseren. Informasjonskapsler kan ikke selv personlig identifisere brukeren (selv om de kan inneholde brukerens IP-adresse) men de kan gjenkjenne brukerens nettleser og samle og lagre visse opplysninger (brukerens operativsystem, domenenavn på nettstedet som lenket til nåværende nettsted, osv.). Bjørnør begravelsesbyrå AS forbeholder seg retten til å benytte seg av tjenester fra tredjeparter for å analysere og forstå brukerne av nettstedet, som ikke kan bruke den innsamlede informasjonen til andre formål enn å forbedre Bjørnør begravelsesbyrå AS sine tjenester.

Godkjenning

Bruk av nettstedet innebærer kunnskap og full aksept av Bjørnør begravelsesbyrå AS sine personvernregler og, hvis aktuelt, Bjørnør begravelsesbyrå AS sine betingelser og bruksvilkår. På samme måte godtar brukeren Bjørnør begravelsesbyrå AS sine personvernregler, betingelser og bruksvilkår ved å fullføre tjenesteforespørsler.

Endringer - Oppdatert versjon

Dette er den nåværende versjonen av Bjørnør begravelsesbyrå AS personvernerklæring, oppdatert .

Bjørnør begravelsesbyrå AS kan til enhver tid og uten forvarsel endre denne personvernerklæringen. Slike endringer vil tre i kraft fra deres publisering på nettstedet eller når de på en eller annen måte blir varslet til brukere, hva enn som oppstår først. Brukeren må holde seg oppdatert på vilkårene som er inkludert her ved å regelmessig sjekke dette.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram